Kimler Başvurabilir

Yurtdışından Türkiye’ye gelen ve Türk Vatandaşlığına sahip olmayan aday öğrenciler, diğer üniversitelerden yatay geçiş yapmak isteyen uluslararası öğrenciler, ya da 5 yıl Türkiye dışında okuyan Türk öğrenciler İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi uluslararası öğrenci adayı olarak lisans programlarına başvuru yapabilmektedir.

a.Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;

1-Yabancı uyruklu öğrenciler,

2-Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının 5203 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı “Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge” sahibi olduklarını belgeleyenlerin,

3-Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenlerin / bu durumdaki çift uyrukluların,

4-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hariç olmak üzere lisenin tamamını yurtdışında tamamlayanların,

5-KKTC vatandaşı olan, KKTC'de yaşayan ve GCE AL sınavında başarı elde edenler,

b.Aşağıda belirtilen vasıflara sahip adayların başvuruları reddedilir;

1-TC vatandaşı olanlar (Yurt dışında KKTC hariç olmak üzere son üç yılı tamamlayan öğrenciler hariç)

2-KKTC vatandaşı olanlar (ortaöğrenimini KKTC liselerinde tamamlayan ve GCE AL sınav sonucu olanlar hariç),

3-Biri TC uyruklu olmak üzere çifte vatandaşlığı olanlar (Yurt dışında KKTC hariç olmak üzere son üç yılı tamamlayan öğrenciler hariç),

4-KKTC vatandaşlığı olup çifte vatandaşlığı olanlar (orta öğrenimini KKTC liselerinde tamamlayan ve GCE AL sınav sonucu olanlar hariç),

5-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve lise eğitimini KKTC'de tamamlayanlar.