Başvuruların Değerlendirilmesi


Başvuruların değerlendirilmesi ve adayların yerleştirilmesi, her bölümün Kabul Komitesi tarafından gözden geçirilir. Bu komisyon son derece profesyonel, deneyimli ve tarafsız üyelerden oluşur. Başvurular baştan sona bütüncül bir yaklaşımla okunmaktadır. Diğer bir deyişle her başvuru, kelimesi kelimesine incelenir. Birçok başvuru iki veya üç defa okunur. Bu bilgiler, başvuru formunuzu doldururken, niyet mektubunuzu yazarken ve belgelerinizi eklerken göz önünde bulundurmanız gereken önemli bir noktalardır. Başvurunuzun detaylıca inceleneceğini göz önünde bulundurarak başvurunuzu yapınız. Başvurunuzda sunduğunuz nitelikleriniz ve başvurunuzu güçlendirecek diğer bilgiler, akademik ve kişisel koşullar bağlamında incelenip kabul bütünlüğü çerçevesinde değerlendirilmektedir. Komisyonumuzun genel olarak tüm aday öğrenci başvurularında değerlendirdiği başlıca kriterler aşağıdaki gibidir:

Başvuranın, alınan derslerin sayısı ve notlar da dahil olmak üzere, yüksek öğrenimdeki tam kaydı veya başarısı.

Başvuranın liderlik kabiliyeti, karakter, motivasyon, inisiyatif, özgünlük, entelektüel bağımsızlık, sorumluluk, ve topluma gösterilen kaygılarını içeren kişisel nitelikleri dikkate alınır.

Başvuru sahibinin öğrenme becerilerini gösteren standartlaştırılmış testlerdeki performansları gözlemlenir.