Skip to content High contrast mode
Tuition fee ₺800.00 one-time
More information

izu.edu.tr/..zleri/hakkinda/2384/Page.aspx 

Overview

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (İZÜTEM) uluslararası öğrencilere haftaiçi ve haftasonu Türkçe dil kursları sunmaktadır.


Uluslararası bir üniversite kampüsünde, sıcak ve samimi bir havada yabancı dil olarak Türkçe öğrenmek isteyenleri kucaklayan İZÜTEM, Türkçe öğretmek konusunda iddialıdır. İZÜTEM, ikinci dil öğretiminde ortaya konan en yeni metotları takip eden tecrübeli hocaları ve bu metotlara göre oluşturulmuş kaynak kitaplar ile bütün öğrencilerine ihtiyacı olan Türkçeyi öğretir.


İZÜTEM’de yılın her döneminde A1, A2, B1 ve B2, C1, C2 seviyelerinde eğitim verilmektedir. Dersler, hafta içi ve hafta sonu yapılmakta her kur yaklaşık 8 hafta (140 saat) sürmektedir.


İZÜTEM’de görev yapan tüm öğretim görevlileri üniversitelerin Dilbilim, Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği bölümleri mezunudur. Çoğu öğretim görevlimiz yüksek lisans ve doktora programlarını bitirmiş veya bunlara devam etmektedir. İZÜTEM’de her sınıf için bir danışman hoca atanmakta ve öğrenciler istedikleri zaman danışmanlarıyla bire bir görüşme yapabilmektedir.


İZÜTEM’de tematik öğretim esastır. İZÜTEM hocaları tarafından geliştirilen ders materyalleri, temaların günlük hayatta gerekliliği ve temaların birbirleriyle ilişkileri esas alınarak oluşturulur. Böylece öğrenciler birbiriyle ilişkili kelime ve kavramları bir arada öğrenir. İZÜTEM’de öğrenme sürecinde bilişim teknolojileri yoğun kullanılarak bilgiler öğrenciye görsel, işitsel ve yazılı olarak sunulmakta, öğrenciler, bir eğlence havasında geçen derslerde kolayca Türkçe öğrenebilmektedir.
İZÜTEM’de sosyal etkinlikler ders içi ve dışı olmak üzere iki şekilde yapılmaktadır. Ders içi etkinlikler kapsamında konuşma dersleri, deyim ve atasözü dersleri, sinema saatleri, yazı dersleri gibi farklı programlar hazırlanırken ders dışı etkinlikler olarak İstanbul’un tarihi ve kültürel mekânlarına geziler düzenlenmekte, kahvaltılar, doğa gezileri ve piknikler yapılmaktadır.

EĞİTİM DETAYLARI:

Kimler Katılabilir: Türkçeyi ilk defa öğrenecekler için.

Katılımcı Sayısı: 15

Eğitimin Başlangıç Tarihi: 11 Eylül 2017

Eğitim Gün ve Saatleri: Hafta içi her gün 10:00 – 14:00

Eğitim Süresi: 140 saat (8 hafta)

Eğitimin Amacı: Kişinin bilinen, olağan ifadeleri ve çok basit cümleleri anlayabilmesini, kullanabilmesini, somut ihtiyaçlarını karşılamasını, kendini ve başkalarını tanıtabilmesini, başkalarına temel ihtiyaçlarıyla ilgili sorular sorabilmesini sağlamak.

Eğitimin İçeriği: Temel bazı kavramların dışında (Selamlaşma, tanışma, sayılar, zaman ifadeleri, giyecekler, yiyecekler, meslekler basit telefon görüşmeleri, Problemler hakkında basit düzeyde fikir alışverişi, randevulaşma, planlama yapma vb.) ders içinde ve dışında ekstra konuşma, dinleme yazma ve okuma pratikleri

Sınav: 140 saat sonunda 4 dil beceri alanından (Dinleme, Okuma, Konuşma, Yazma) yapılır. Sınavda dört alanın her biri 25 puan olarak değerlendirilir. Bir alandan en az 15 puan alamayanlar o kuru başaramamış kabul edilir.

Devam Zorunluluğu: Eğitimde %80 devam zorunluluğunun yerine getirilmesi gerekmektedir.

Sertifika veya Katılım Belgesi: Program sonunda katılımcılar İZÜSEM ve İZÜTEM onaylı sertifika almaya hak kazanır.

Apply now! Fall semester 2019/20
This is a rolling intake - applications are accepted all year round.
Studies commence
Apr 24, 2019

Application deadlines apply to citizens of: United States